Wednesday, 20 January 2016

Habib Ahmad bin Abdurrahman as-Seggaf Sebulan Habiskan Waktu dalam Satu ShalatnyaHabib Ahmad bin Abdurrahman as-Seggaf ayah dari al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Seggaf, suatu ketika menunaikan shalat Shubuh.

Di waktu tasyahhud beliau mengalami fana (suatu keadaan yang membuat beliau lupa keadaan sekitarnya).

Beliau tetap dalam keadaan duduk tasyahhud menikmati ma'iyyatulloh (kebersamaan dengan Alloh) selama kurang lebih sebulan lamanya.

Ketika akhirnya mengakhiri sholatnya dengan mengucap salam, beliau berkata; "Duhai alangkah lamanya aku sholat. Apakah kini telah masuk waktu Dhuha?" Anak-anak beliau menjawab; "Wahai Abah!! Engkau telah Istighraq billah selama satu bulan."

Beliau spontan berseru; "Astaghfirulaah" dan segera mengqodlo semua sholatnya.
Previous Post
Next Post

0 komentar: